Loading...

Är du född 1991 eller senare och har fått dos 1 Moderna. Vänligen avvakta med bokning av dos 2 tills nya riktlinjer kommer.

Är du under 18 år bör du ha denna samtyckesblankett med dig vid vaccineringen.

Observera att du måste ha fyllt 12 år för att boka tid för vaccination.

Om du inte tillhör denna patientgrupp kan du inte registrera dig för vaccination.